Základní informace pro pacienty

POVINNOSTI PACIENTŮ

 • prokázat se průkazem pojištěnce a průkazem totožnosti
 • do prostor odborného pracoviště vstupovat v ochranných návlecích
 • vypnout telefon a ostatní informační techniku

PŘÍJEM A POŘADÍ PACIENTŮ

 • odborné pracoviště přijímá pacienty ve stanovených ordinačních hodinách. Vstup posledního pacienta je 30 minut před koncem ordinační doby
 • pacienti budou na odborné pracoviště přijati v pořadí:
  • pacienti v ohrožení života
  • objednaní pacienti
  • ostatní pacienti
 • Objednat se lze prostřednictvím emailu, osobně nebo telefonicky v ordinačních hodinách odborného pracoviště.

ZPRÁVU O POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH vydává lékař na základě požadavku pacienta.

INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU poskytuje pacientovi (nebo jím písemně určené osobě) pouze lékař zásadně při osobní návštěvě.

CENÍK NADSTANDARDNÍCH SLUŽEB A DOPLATKŮ ZA LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A MATERIÁL je pacientům k dispozici na nástěnkách, na odborných pracovištích a na webových stránkách.

 

SEZNAM POUŽÍVANÝCH INFORMOVANÝCH SOUHLASŮ K JEDNOTLIVÝM VÝKONŮM JE UVEDEN U KAŽDÉHO ODBORNÉHO PRACOVIŠTĚ