Program ZÁKLAD

Náš preventivní zdravotní program je vhodný pro všechny pacienty, které zajímá jejich zdraví.


PROGRAM ZÁKLAD

1. návštěva –Všeobecné praktické lékařství

 • seznámení s programem
 • měření tělesných proporcí
 • základní oční vyšetření a vyšetření barvocitu (schopnost rozeznávat barvy)
 • poučení

2. návštěva –Odběry a diagnostika

 • laboratorní rozbor krve
 • laboratorní rozbor moči a stolice
 • elektrokardiografické vyšetření (natočení EKG křivky)
 • spirometrické vyšetření (stanovení funkčních vlastností plic) 

3. návštěva –Všeobecné praktické lékařství

 • sepsání celkové anamnézy s lékařem
 • vyhodnocení provedených rozborů a vyšetření
 • předání lékařské zprávy
 • stanovení dalšího postupu

Celková cena základního preventivního programu je 2500 Kč.

Objednat se můžete na centrální recepci:
osobně
na emailové adrese recepce.czp@jirny.com
na telefonním čísle 228 805 800


Ukončení preventivního zdravotního programu ZÁKLAD.

    1

 • výsledky rozborů a vyšetření se odchylují od normy
 • doporučeno navazující vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění

    2

 • výsledky rozborů a vyšetření jsou v normě, může existovat riziko
 • doporučeno navazující vyšetření z programu PLUS

    3

 • výsledky rozborů a vyšetření jsou v normě
 • pacient žádá navazující vyšetření z programu PLUS