CZP Jirny

POKYNY PRO PACIENTY

Pokud máte Vaším všeobecným praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo orgánem státní hygienické služby nařízenu karanténu a jste objednáni k návštěvě (k vyšetření), žádáme Vás, aby jste se telefonicky přeobjednali, CZP Jirny nenavštěvovali a do budov CZP Jirny nevstupovali.

Návštěva odborných pracovišť všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost

 • pro pacienty s akutním onemocněním jsou vyčleněny ordinační hodiny v pondělí až pátek od 07:30 do 10:00 hodin, ostatní ordinační doba je určena výhradně pro objednané pacienty
 • v případě akutního onemocnění žádáme pacienty, aby nejprve kontaktovali odborné pracoviště všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost telefonicky a dále postupovali podle pokynu lékaře nebo zdravotní sestry
 • v případě, že Vám bude doporučena návštěva CZP Jirny, žádáme Vás, aby jste svůj příchod oznámili sestře všeobecného praktického lékařství (v případě dětí sestře praktického lékařství pro děti a dorost) a řídili se jejími pokyny

Návštěva ostatních odborných pracovišť

 • k běžnému vyšetření (ošetření, rehabilitační proceduře) budou přijati pouze objednaní pacienti, kteří nepociťují příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota)
 • v případě, že máte sjednáno kontrolní nebo jiné vyšetření (rehabilitační proceduru), nemáte nařízenu karanténu, ale pociťujete zhoršení zdravotního stavu (únavu, malátnost, zvýšenou teplotu, kašel apod.) žádáme Vás, aby jste odborné pracoviště nenavštěvovali, zaměstnance kontaktovali telefonicky a přeobjednali se na jiný termín

 _________________________________________________________________________

 

Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vám představit CENTRUM ZDRAVOTNÍ PÉČE JIRNY, které poskytuje  zdravotní služby pro dospělé i dětské pacienty. 

V roce 2007 bylo ve středu obce Jirny, u zastávky městské hromadné dopravy, otevřeno zcela nové zdravotnické zařízení, které je společným pracovištěm praktických lékařů, stomatologů a ambulantních specialistů. Součástí je diagnostické pracoviště oboru radiologie a zobrazovacích metod a pracoviště rehabilitace. Zařízení je bezbariérové, prostory umožňují poskytnout zvýšený komfort pacientům, lékařům i ostatnímu zdravotnickému personálu. V objektu je pamatováno na parkování vozidel, návštěvníci mohou využít občerstvení i dalších nabízených služeb. 

Od svého počátku se Centrum zdravotní péče Jirny zaměřilo na komplexnost poskytovaných zdravotních služeb, kdy pacienti mohou podle charakteru svého onemocnění čerpat značně široký rozsah ambulantní lékařské péče. O jednotlivé pacienty a zaměstnance smluvních organizací se snažíme pečovat tak, aby v našem zařízení nalezli své zdravotnické zázemí nejen při onemocnění či úrazech, ale navštěvovali nás i v rámci poskytovaných lékařských služeb v oblasti preventivní péče. V jednotlivých odborných pracovištích pak mají pacienti možnost konzultovat své zdravotní problémy s řadou špičkových lékařů, výjimkou nejsou ani primáři z klinických pracovišť. Lékaři i ostatní zdravotnický personál se snaží navázat na velmi oblíbenou a osvědčenou tradici rodinných lékařů.

Předpokladem pro poskytování zdravotních služeb na kvalitní profesionální úrovni je vedle špičkových lékařů a ostatního zdravotnického personálu rovněž vybavení odborných pracovišť novou moderní lékařskou technikou. Tímto směrem jsme se vydali již od počátku – vedle skiagrafického rentgenového přístroje u nás naleznete panoramatický rentgenový přístroj, ultrazvukové přístroje, EKG, EEG, kompletní echokardiografické, ergometrické a holterovské pracoviště, spirometr, baropodometrický přístroj, ultrazvuk, laser, uroflowmetr, rigidní i flexibilní cystoskop a řadu dalších přístrojů, bez kterých si již odborná vyšetření neumíme představit. Přístrojovou techniku se nám podařilo propojit přímo se zdravotnickou dokumentací. Běžně vedeme lékařské záznamy v elektronické podobě, vystavujeme elektronické recepty a odesíláme záznamy o poskytnutých zdravotních službách do zdravotních knížek pacientů, to vše podepsáno elektronickým podpisem lékaře s časovým razítkem. Ukládání pořízených obrazových záznamů z jednotlivých přístrojů v systému PACS a jejich následný přenos je v našem zařízení již běžnou věcí.

Zdravotní služby jsou v Centru zdravotní péče Jirny poskytovány na následujících odborných pracovištích:

 • všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost
 • zubní lékařství
 • vnitřní lékařství (interna), endokrinologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie (plicní), alergologie a klinická imunologie, neurologie, psychiatrie, dermatovenerologie (kožní), chirurgie, dětská chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční), urologie, klinická psychologie, gastroenterologie
 • odběry a infusní terapie
 • radiologie a zobrazovací metody
 • rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie

Bližší informace a kontakty naleznete v hlavním menu Odborná pracoviště.