Plán areálu

- - -

 

Budova A

radiologie a zobrazovací metody, urologie, chirurgie, dětská chirurgie, ortopedie, neurologie, EEG, gynekologie a porodnictví, kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína

 

Budova B

centrální recepce, lékárna, praktické lékařství pro děti a dorost, všeobecné praktické lékařství, odběry a infusní terapie, endokrinologie, vnitřní lékařství (interna), alergologie a klinická imunologie, otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční), pneumologie a ftizeologie (plicní), dermatovenerologie (kožní)

 

Budova C

fyzioterapie

 

Budova E

zubní lékařství, gastroenterologie, psychiatrie, klinická psychologie