Klinická psychologie

Mgr. et Mgr. Vyskočilová Jana

Psychoterapie následující problematiky:

  • Úzkost a obavy (sociální fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, specifické fobie, smíšená úzkostně-depresivní porucha, obsedantně kompulzivní porcuha, aj.).
  • Trauma v životě (životní ztráty, truchlení, zážitek s katastrofou, nehodou, aj. traumatickou situací, posttraumatická stresová porucha).
  • Nálada a její změny (depresivní porucha, bipolání afektivní porucha, pocity beznaděje, smutku, vzteku, lítosti, pocity marnosti, aj.).
  • Oblast vztahová (potíže nejrůznějšího druhu a charakteru v manželských, partnerských i kamarádských vztazích, nejistoty, nepříjemné pronásledování minulostí, trápení současností a vnucující se otázky na budoucnost).
  • Osobní růst (hledání sama sebe, svého místa v životě a společnosti, v oblasti mezilidských vztahů, práce na sobě, svém zrání a osobnostním růstu, problematika celkového napětí, stresu a nepohody, pocity vyčerpání, existenciální otázky po smyslu a hledání "cesty života").
  • Asertivita (nácvik dovednosti asertivně odmítat či příjmat kritiku, pochvalu, dovednost, odmítnout požadavek, říci si o pomoc, aj. dovednosti, které slouží k růstu sebevědomí, zvládání obtíží v komunikaci, posílení dovednosti se rozhodovat).
  • Prevence duševních poruch (nácvik relaxace, životní styl, práce se stresem, prevence přetížení).

 

Klinická psychologie

Lékaři

Mgr. et Mgr. Vyskočilová Jana

 

Mgr. Kříž Michal

Zdravotní sestra

Vaněčková Šárka 

Telefon: 228 805 848

E-Mail: psychologie.czp@jirny.com

Umístění pracoviště

Budova E – přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí

08:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

08:30 – 12:30
pouze skupinové terapie 
13:00 – 17:00

Středa

08:30 - 12:30 13:00 – 17:00

Čtvrtek

 08:30 - 12:30  13:00 – 17:00

Pátek

08:30 - 12:30  

 

Klinická psychologie - děti

Lékaři

Mgr. Svobodová Šárka

 

Mgr. Vítek Leoš

Zdravotní sestra

Vaněčková Šárka 

Telefon: 228 805 848

E-Mail: dpsychologie.czp@jirny.com

Umístění pracoviště

Budova E – přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

09:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

 08:00 – 12:30  13:00 – 17:00

Čtvrtek

 08:00 – 12:30  13:00 – 17:00

Pátek

 08:00 – 12:30