Klinická psychologie

Odborné pracoviště:

  • řeší následující problematiky
  • Úzkost a obavy (sociální fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, specifické fobie, smíšená úzkostně-depresivní porucha, obsedantně kompulzivní porcuha, aj.).
  • Trauma v životě (životní ztráty, truchlení, zážitek s katastrofou, nehodou, aj. traumatickou situací, posttraumatická stresová porucha).
  • Nálada a její změny (depresivní porucha, bipolání afektivní porucha, pocity beznaděje, smutku, vzteku, lítosti, pocity marnosti, aj.).
  • Oblast vztahová (potíže nejrůznějšího druhu a charakteru v manželských, partnerských i kamarádských vztazích, nejistoty, nepříjemné pronásledování minulostí, trápení současností a vnucující se otázky na budoucnost).
  • Osobní růst (hledání sama sebe, svého místa v životě a společnosti, v oblasti mezilidských vztahů, práce na sobě, svém zrání a osobnostním růstu, problematika celkového napětí, stresu a nepohody, pocity vyčerpání, existenciální otázky po smyslu a hledání "cesty života").
  • Asertivita (nácvik dovednosti asertivně odmítat či příjmat kritiku, pochvalu, dovednost, odmítnout požadavek, říci si o pomoc, aj. dovednosti, které slouží k růstu sebevědomí, zvládání obtíží v komunikaci, posílení dovednosti se rozhodovat).
  • Prevence duševních poruch (nácvik relaxace, životní styl, práce se stresem, prevence přetížení).

 

Klinická psychologie

Kliničtí psychologové

Mgr. Kříž Michal

 

Mgr. Pospíšilová Kateřina, DiS

 

Mgr. et Mgr. Vyskočilová Jana

Jiný zdravotnický pracovník

Bláhová Eva 

Telefon: 228 805 848

E-Mail: psychologie.czp@jirny.com

Umístění pracoviště

Budova E – přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

07:30 - 12:30 13:00 – 17:00

Čtvrtek

 07:30 - 12:30  13:00 – 17:00

Pátek

07:30 - 12:30  

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY