Klinická psychologie

 PhDr. Vlček Pelková Lucie, Ph.D.

 • Psychoterapie (dlouhodobé zdravotní problémy, psychosomatické obtíže, poruchy příjmu potravy, emoční problémy, rodinné problémy, problémy mateřství, vztahové problémy, ...)
 • Podpůrná psychoterapie (životní krize, traumatizace, hledání nového začátku, vztahové ztráty, ...)
 • Prevence duševních poruch - nácvik relaxace, životní styl, práce se stresem, prevence přetížení
 • Osobnostní rozvoj - obtíže v komunikaci, zdravé sebevědomí, rozhodování
 • Psychologická vyšetření v rámci spolupráce s lékaři

Mgr. et. Mgr. Vyskočilová Jana

Psychoterapie následující problematiky:

 • Úzkost a obavy (sociální fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, specifické fobie, smíšená úzkostně-depresivní porucha, obsedantně kompulzivní porcuha, aj.).
 • Trauma v životě (životní ztráty, truchlení, zážitek s katastrofou, nehodou, aj. traumatickou situací, posttraumatická stresová porucha).
 • Nálada a její změny (depresivní porucha, bipolání afektivní porucha, pocity beznaděje, smutku, vzteku, lítosti, pocity marnosti, aj.).
 • Oblast vztahová (potíže nejrůznějšího druhu a charakteru v manželských, partnerských i kamarádských vztazích, nejistoty, nepříjemné pronásledování minulostí, trápení současností a vnucující se otázky na budoucnost).
 • Osobní růst (hledání sama sebe, svého místa v životě a společnosti, v oblasti mezilidských vztahů, práce na sobě, svém zrání a osobnostním růstu, problematika celkového napětí, stresu a nepohody, pocity vyčerpání, existenciální otázky po smyslu a hledání "cesty života").
 • Asertivita (nácvik dovednosti asertivně odmítat či příjmat kritiku, pochvalu, dovednost, odmítnout požadavek, říci si o pomoc, aj. dovednosti, které slouží k růstu sebevědomí, zvládání obtíží v komunikaci, posílení dovednosti se rozhodovat).
 • Prevence duševních poruch (nácvik relaxace, životní styl, práce se stresem, prevence přetížení).

 

Klinická psychologie

Lékaři

PhDr. Vlček Pelková Lucie, Ph.D.

 

Mgr. et. Mgr. Vyskočilová Jana

 

Mgr. Kříž Michal

Zdravotní sestra

Vaněčková Šárka 

Telefon: 228 805 848

E-Mail: psychologie.czp@jirny.com

Umístění pracoviště

Budova E – přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí

08:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

08:30 - 12:30 13:00 – 17:00

Čtvrtek

  16:00 – 17:00

Pátek

08:00 – 12:30  

 

Klinická psychologie - děti

Lékař 

Mgr. Vítek Leoš

 

Mgr. Svobodová Šárka

Zdravotní sestra

Vaněčková Šárka 

Telefon: 228 805 848

E-Mail: dpsychologie.czp@jirny.com

Umístění pracoviště

Budova E – přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

08:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

08:30 – 12:30   13:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 12:30   13:00 – 17:00

Pátek

08:00 – 12:30