Otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční)

Odborné pracoviště:

  • je zaměřeno na diagnostiku a léčebnou preventivní péči pro ušní, nosní a krční choroby jak u dospělých, tak i dětských pacientů
  • péči o pacienty zajišťují kvalifikovaní odborníci s mnohaletou zkušeností v nemocniční i ambulantní sféře, včetně léčby chirurgické
  • choroby ušní – pracoviště je vybaveno otomikroskopem, umožňujícím přesnou diagnostiku a léčbu akutních i chronických ušních onemocnění, dále audiometrickým vyšetřovacím přístrojem, který umoňuje zhodnotit závažnost poruchy sluchu; v případě potřeby sluchadla aplikujeme pacientům přímo na pracovišti
  • choroby nosní – pracoviště disponuje kompletním endoskopickým instrumentariem, které umožňuje vyšetřit jak dutinu nosní, tak i nosohltan, kde můžeme přesně zhodnotit velikost nosní mandle a následně dle výsledku vyšetření navrhnout pacientovi její případné odstranění
  • choroby krční – pro vyšetření krční oblasti a hlasivek je pracoviště vybaveno zvětšovacími endoskopy včetně zdroje studeného světla; bezbolestně tak lze vyšetřit hltan i hrtan a včasně zachytit i časná stádia případných závažných onemocnění včetně nádorových procesů
  • odborné pracoviště má možnost využít veškerý komplement zobrazovacích metod CZP Jirny; při diagnostice krčních uzlinových syndromů nejasného původu lze tak provádět punkční biopsii z krčních uzlin
  • v případě nutnosti je zajištěna následná péče včetně operačních výkonů na lůžkových odděleních pražských nemocnic jak pro dospělé, tak i dětské pacienty
  • rovněž lze také zajistit esteticko-chirurgické výkony na klinice plastické chirurgie   

 

Lékaři

MUDr. Nováková Věra

 

MUDr. Obrtel Jan

 

MUDr. Pernica Aleš

Zdravotní sestra

Hertlová Václava

Telefon: 228 805 843

E-Mail: orl.czp@jirny.com

Umístění pracoviště

Budova B – přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí

  13:00 – 17:00

Úterý

08:00 – 12:30 13:00 – 17:00

Středa

   

Čtvrtek

 07:30 - 12:30 13:00 – 16:30 

Pátek

   

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY


Přiložené soubory

pdf 999-1 Souhlas - infuzní terapie.pdf

pdf 701-1 Souhlas - punkce nosních dutin.pdf