Všeobecné praktické lékařství

 Odborné pracoviště:

  • poskytuje akutní i dlouhodobou zdravotní péči pro  registrované pacienty (včetně návštěvní služby), neodkladnou péči pro neregistrované pacienty a pracovně lékařské služby pro zaměstnance smluvních organizací
  • na základě provedených vyšetření a stanovení diagnózy doporučujeme pacientům konkrétní léčebný postup
  • v případě nutnosti zabezpečujeme vyšetření u ambulantních specialistů v rámci CZP Jirny nebo i mimo toto  zařízení, rehabilitační léčbu, psychoterapii a hospitalizaci v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  • vedle klinického vyšetření využíváme diagnostické přístroje – CRP (okamžitá moderní diagnostika možného zánětlivého onemocnění), URICULT (okamžité zjištění možné močové infekce), FOB (okamžité zjištění možného okultního krvácení z trávicího traktu), EKG (okamžité snímaní potenciálu srde v klidovém režimu)
  • ve spolupráci s laboratořemi realizujeme hematologické, biochemické i imunologické laboratorní vyšetření
  • v rámci preventivní péče realizujeme v intervalu 2 let pravidelné preventivní prohlídky, provádíme očkování (jak vyhláškou stanovená, tak i dobrovolná), poradenství v oblasti diet, léčby obezity, režimových opatřeních či závislostí na návykových látkách
  • pacientům nabízíme preventivní zdravotní programy
  • pro smluvní organizace provádíme pracovně lékařské služby, týkající se preventivních činností, školení a posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu práce
  • součástí jsou i administrativní služby – návrhy na lázeňskou péči, posudková činnost, potvrzení o zdravotní způsobilosti apod. (část těchto služeb je zpoplatněna)

 

Všeobecné praktické lékařství I 

Lékař

MUDr. Horáková Lenka

Zdravotní sestra

Jiroušková Iveta

Telefon: 228 805 811

E-Mail: praktik1.czp@jirny.com 

Umístění pracoviště

Budova B – přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 14:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30  

Pátek

07:30 – 12:30  

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

Všeobecné praktické lékařství II

Lékař

Dr. Apshai Liudmyla 

Zdravotní sestra

Sommerová Barbora, DiS

Telefon: 228 805 812

E-Mail: praktik2.czp@jirny.com

Umístění pracoviště

Budova B – přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 – 12:30 13:00 – 15:00

Úterý

07:30 – 12:30 13:00 – 16:00

Středa

07:30 – 12:30 13:00 – 17:00

Čtvrtek

07:30 – 12:30  13:00 – 15:00

Pátek

07:30 – 12:30  

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY

Všeobecné praktické lékařství III

Lékař

Dr. Pop Tetiana

Zdravotní sestra

Šulcová Romana

Telefon: 228 805 860

E-Mail: praktik3.czp@jirny.com

Umístění pracoviště

Budova B – přízemí

Ordinační hodiny

Pondělí

 07:30 – 12:30   13:00 – 15:00 

Úterý

   

Středa

 07:30 – 12:30   

Čtvrtek

  13:00 – 17:00

Pátek

 07:30 – 12:30   

DALŠÍ INFORMACE O PROVOZU PRACOVIŠTĚ ZDE
INFORMACE O UZAVŘENÍ LZE NAJÍT V MENU AKTUALITY


Přiložené soubory

pdf 999-1 Souhlas - infuzní terapie.pdf