Pracovně lékařská péče

Centrum zdravotní péče Jirny (CZP Jirny) poskytuje pracovně lékařské služby podle  zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podmínkou je uzavření smluvního vztahu mezi CZP Jirny a příslušným zaměstnavatelem. 

Součástí pracovně lékařských služeb je: 

  • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, zahrnující:

  - hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví
  - pravidelné prohlídky pracovišť spojené s vyhodnocením faktorů pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců

 

  • školení v poskytování první pomoci 

  • provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci:
  - provádíme vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců v základní nebo rozšířené specifikaci (dle druhu vykonávané práce a charakteru bezpečnostního rizika). Každá základní specifikace zahrnuje: založení karty, fyzikální vyšetření lékařem, změření výšky a hmotnosti, změření krevního tlaku a pulsu. V rámci rozšířené specifikace provedeme laboratorní rozbory, diagnostická vyšetření a poskytneme ostatní zdravotní služby nutné k posouzení zdravotní způsobilosti  k práci
  - pro řidiče  nákladních vozidel s nosností nad 7,5 tuny realizujeme ve stanovených termínech psychologická vyšetření (psycho testy) a neurologická vyšetření (EEG)
  - veškeré prohlídky v základní či rozšířené verzi jsou realizovány přímo na jednotlivých odborných pracovištích CZP Jirny bez nutnosti odesílání posuzované osoby do jiných zdravotnických zařízení. Koordinace jednotlivých prohlídek je nastavena tak, aby veškerá vyšetření bylo možno realizovat při jedné návštěvě
  - po vyhodnocení všech vyšetření je vystaven posudek o zdravotní způsobilosti k práci, který je doručen objednateli (zaměstnavateli) a posuzované osobě nebo jím určené oprávněné osobě
  - nad rámec pracovně lékařských služeb nabízíme možnost konzultace zdravotních problémů zaměstnanců v rámci ambulantní lékařské péče ve všech námi provozovaných odbornostech

 

Pro více informací a v případě zájmu o spolupráci při zajištění pracovně lékařských služeb je možno kontaktovat úsek zdravotní péče CZP Jirny na kontaktním e-mailu: dispecink.czp@jirny.com.